Bestrijd laster, smaad en pesten
online met lasteronline.nl

Online laster, smaad en digitaal pesten; hoe kom je er vanaf en wat kun je ertegen doen?

Nu ons sociale leven zich tegenwoordig deels online afspeelt, is het helaas gemakkelijk om een ander ten overstaan van een wereldwijd publiek te beschadigen. Een drama voor slachtoffers die zich vaak onmachtig voelen ertegen op te treden.

Als het verzoek om informatie te verwijderen van internet tot niets leidt, kunt u juridische stappen ondernemen tegen laster.

Of het nu gaat om scheldpartijen, het pesten van uw kind, het publiceren van leugens over uw bedrijf of het verspreiden van smaad of laster via een website of via Twitter, Facebook of een blog; u wilt hier direct een einde aan maken en de dader aanpakken.

Juridische stappen

Wij zijn gespecialiseerd in het vastleggen van het bewijs van online onrechtmatige uitingen (stap 1). De bij ons aangesloten gespecialiseerde advocaten kunnen de betreffende uiting offline laten halen (stap 2). En vervolgens overgaan tot het opsporen en aanpakken van de dader (stap 3).

Zijn de uitingen anoniem gedaan? Geen probleem. De praktijk leert dat wij er vrijwel altijd in slagen de dader op te sporen.

Laster op internet direct aanpakken? Met lasteronline.nl maakt u er in drie eenvoudige stappen korte metten mee.