Bestrijd laster, smaad en pesten
online met lasteronline.nl

Lasteronline.nl, uw gespecialiseerde advocaat tegen laster, smaad en pesten op internet

Lasteronline.nl is een initiatief van Van der Goen Advocaten en bewijsonline.nl. We zijn sinds jaar en dag gespecialiseerd in internetzaken en beogen met Laster Online een sterke bijdrage te leveren in de strijd tegen digitaal pesten, laster online en smaad op internet.

Voor meer informatie over ons kantoor, zie www.vandergoen.nl

Voor meer informatie over de werking van lasteronline.nl zie www.bewijsonline.nl

Om direct het bewijs van digitaal pesten, laster of smaad rechtsgeldig vast te leggen, zie Online laster aanpakken.